Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại trụ sở làm việc

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đồng loạt cho các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc nội dung của “Sổ tay phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”

Để đảm bảo chung sống an toàn với dịch bệnh, Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành cuốn “Sổ tay phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”. Tài liệu này giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người dân có được những nội dung cơ bản nhất, ngắn gọn, súc tích, dễ thực hiện trong phòng, chống dịch COVID-19 khi tham gia các hoạt động thường ngày tại cộng đồng trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đồng loạt cho các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc nội dung của “Sổ tay phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”, đặc biệt là nội dung về phòng, chống dịch COVID-19 áp dụng tại trụ sở làm việc; Trang bị đầy đủ các vật dụng y tế như máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn… tại trụ sở Cục và các đơn vị trực thuộc.

Các đơn vị tổ chức thực hiện đo thân nhiệt hàng ngày cho cán bộ, công chức, người lao động; đẩy mạnh họp trực tuyến, hạn chế các cuộc họp không cần thiết; thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn đối với bàn ghế, tay nắm cửa, sàn nhà, phòng làm việc…; bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng…

Các cán bộ, công chức, người lao động của Cục đã tích cực hưởng hứng và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch tại trụ sở làm việc như đeo khẩu trang khi đến trụ sở làm việc, kiểm tra thân nhiệt hàng ngày, thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, cài đặt ứng dụng khai báo y tế… Đối với khách tới làm việc, liên hệ công tác được hướng dẫn rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt và phải thực hiện đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc./.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục QLTT tỉnh Khánh Hòa

Bình luận