Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ QLTT và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

Sáng ngày 16/01/2021, tại Hội trường Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị trường. Tham dự Hội nghị có đồng chí Kiều Dương – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách – Pháp chế Tổng cục Quản lý thị trường – Báo cáo viên. Đồng chí Phạm Ngọc Sơn, Q.Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Khánh Hòa, các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Phòng, Đội trưởng, Kiểm soát viên thị trường tham dự tại Hội nghị

Lực lượng quản lý thị trường với nhiệm vụ được giao là tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Do đó, việc thường xuyên phải nghiên cứu, học tập, cập nhật những quy định mới, nâng cao kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động công vụ là yêu cầu cấp thiết, thường xuyên và liên tục để nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và hạn chế những vi phạm trong tổ chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Để kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của đội ngũ cán bộ công chức đang trực tiếp thực thi nhiệm vụ, từ đó nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cũng như kỹ năng thiết lập hồ sơ ấn chỉ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Sơn - Q. Cục trưởng đã quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện đúng nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và biện pháp nghiệp vụ của lực lượng quản lý thị trường.

Hội nghị trân trọng được đón tiếp Đồng chí Kiều Dương - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách Pháp chế - Tổng cục Quản lý thị trường trực tiếp tuyền đạt, hướng dẫn nghiệp vụ. Tham dự Hội nghị tập huấn có các đồng chí là lãnh đạo Cục QLTT, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, lãnh đạo các Đội QLTT cùng toàn thể công chức và người lao động trực thuộc Cục QLTT.

Tại Hội nghị tập huấn, cán bộ, công chức và người lao động Cục QLTT Khánh Hòa đã được đồng chí Đồng chí Kiều Dương - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách Pháp chế - Tổng cục Quản lý thị trường hướng dẫn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật: Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường trong hoạt động quá trình kiểm tra kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 98/2020/ND-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Qua Hội nghị tập huấn góp phần giúp công chức của Cục QLTT tỉnh Khánh Hòa nâng cao được nghiệp vụ của lực lượng QLTT. Qua đó áp dụng, thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình thực thi công vụ.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa

Bình luận