Khánh Hòa: Tạm giữ số lượng lớn thực phẩm chức năng, mỹ phẩm nhập lậu

Kiểm tra đột xuất 01 Cửa hàng kinh doanh tiện lợi trên địa bàn thành phố Nha Trang phát hiện trên 600 đvsp (bao gồm: Mỹ phẩm, thực phẩm chức năng) nhập lậu.

Đội Quản lý thị trường số 6 thuộc Cục QLTT tỉnh Khánh Hòa kiểm tra đã tiến hành kiểm tra đột xuất 01 Cửa hàng kinh doanh tiện lợi trên địa bàn thành phố Nha Trang. Qua kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh 605 đvsp (gồm: Mỹ phẩm, thực phẩm chức năng) nhập lậu.

Cục QLTT tỉnh Khánh Hòa đã trình UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 90.000.000 đồng; đồng thời, buộc tiêu hủy 605 đvsp mỹ phẩm, thực phẩm chức năng nhập lậu với tổng giá trị hàng hóa vi phạm là trên 227,5 triệu đồng.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục QLTT tỉnh Khánh Hòa

Bình luận