Tổng cục Quản lý thị trường tuyển dụng công chức năm 2021

Căn cứ Quyết định số 2116/QĐ-TCQLTT ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021, Tổng cục QLTT thông báo tuyển dụng công chức năm...

Khánh Hòa: Tăng cường kiểm tra mặt hàng vật tư, trang thiết bị y tế trong tình hình mới.

Cục QLTT tỉnh Khánh Hòa đã đạo các đơn vị trực thuộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, tiến hành kiểm tra đột xuất đối với các tổ chức,...

Quản lý thị trường quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao

Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh khẳng định, công tác thi đua - khen thưởng, đặc biệt là việc phát động, triển khai các phong trào thị đua trong lực lượng quản lý thị trường là rất quan trọng. Thi đua...

Cục QLTT Khánh Hòa tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường trong thời gian thành phố Nha Trang thực hiện cách ly toàn xã hội.

Đội QLTT số 1 chủ động phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường giám sát thị trường, chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và lợi dụng dịch bệnh để thu lợi bất chính nhằm...

Cục QLTT Khánh Hòa tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu trong thời gian phòng, chống dịch Covid - 19

Các Đội QLTT trực thuộc tăng cường giám sát thị trường, chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và lợi dụng dịch bệnh để thu lợi bất chính; kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và...

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm quý I năm 2019

 • Tổng kiểm tra: > 25.500 vụ
 • Phát hiện và xử lý: > 14.400 vụ
 • Thu nộp ngân sách: 90 tỷ đồng
 • Ước trị giá hàng tịch thu chưa bán: > 10 tỷ đồng

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Phản ánh kiến nghị 24h / 7 ngày

 • 0905 130 009/